Layihələr | Projects.

Həyata keçirilmiş layihələr:

 • Minadan zərərçəkmiş şəxslərin sanatoriya şəraitində müalicə olunması;
 • Minadan zərərçəkmiş şəxslərə əlil arabaların paylanması;
 • Minadan zərərçəkmiş şəxslərin müalicələrinin və cərrahiyə əməliyyatlarının aparılmasının təşkili;
 • Minadan zərərçəkmiş şəxslərə sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə mikro-kreditlərin verilməsi;
 • “Aprel döyüşlərinin” timsalında Azərbaycan Ordusunun qüdrətinin təbliği məqsədilə təhsil müəssisələri və geniş ictimaiyyət arasında görüşləri təşkili;
 • Xarici ölkələrdə işləyən, təhsil alan Azərbaycan vətəndaşlarının və soydaşlarımızın milli maraqların qorunması, milli-mənəvi dəyərlərin təbliği məqsədi ilə müvafiq interaktiv saytın və sosial şəbəkələrdə səhifələrin yaradılması.
 • “Bound to Azerbaijan” adlı beş dildə fəaliyyət göstərən saytın hazırlanması və Azərbaycan həqiqətlərinin beynəlxalq arenada təbliği
 • Azərbaycandan kənarda anadan olub, başqa dil mühitində böyüyən Azərbaycan əsilli uşaqlar üçün “Şəkilli və səsli onlayn Azərbaycan-ingilis lüğəti” saytının yaradılması

Implemented Projects:

 • Sanatorium treatment of mine victims;
 • Provision of wheelchairs to mine victims;
 • Organization of treatment and surgery of mine victims;
 • Issuance of micro-credits to mine victims for the purpose of business development;
 • Organization of meetings between educational institutions and the general public to promote the power of the Azerbaijani Army on the example of the “April War”.
 • Creation of an appropriate interactive website and pages on social networks in order to protect the national interests of Azerbaijani citizens and our compatriots working and studying abroad, to promote national and spiritual values.
 • Development of a website called “Bound to Azerbaijan” in five languages and promotion of Azerbaijani truths in the international arena
 • Creation of the site “Online Azerbaijani-English dictionary with pictures and sounds” for children of Azerbaijani origin who were born outside of Azerbaijan and grew up in a different language environment

Yaxın perspektivlər:

II Qarabağ müharibəsi (Vətən müharibəsi) zamanı işğaldan azad olunmuş ərazilərə qaytarılmış minadan zərərçəkən sakinlərin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə:

 • Minadan zərərşəkən şəxslərin təcrübəyə yiyələnməsi üçün kursların təşkili;
 • Minadan zərərçəkmiş şəxslər üçün iş yerlərinin yaradılması.

Prospects:

In order to improve the living standards of mine-affected residents returned to the liberated territories during the Second Karabakh War (Patriotic War):

 • Organization of training courses for mine victims;
 • Creating jobs for mine victims.

Referans, Tövsiyyə və Zəmanət məktubları | Letters of Reference, Recommendation and Warranty

Back to Top